Rijker worden met geld van de bank

Heeft u zich al eens de vraag gesteld hoe bepaalde beleggers in vastgoed er in slagen rijk te worden?
Bij het investeren in vastgoed hebben zij niet enkel eigen gelden aangesproken, maar ook gebruik gemaakt van gelden die zij van 'derden' aangetrokken hebben. Deze gelden zijn afkomstig van - meestal - de bank.

Deze manier van werken is het "hefboomeffect". Het hefboomeffect kan ervoor zorgen dat u meer verdient dan u louter met uw eigen geld zou verdienen. Door gelden van de bank te gebruiken maakt u winsten die u zonder die bank niet had kunnen realiseren. Het hefboomeffect kunt u gebruiken indien u een investering vindt die meer opbrengt dan de rentelast van de lening.

Stel, u koopt een beleggingsobject van € 250.000 volledig met eigen geld, wat is dan het rendement op uw investering als het object na 10 jaar in waarde is verdubbeld? Precies, 100 %. Stel u koopt een beleggingsobject van € 250.000 met een hypotheek / financiering van € 200.000. Wat is dan uw inleg? Slechts € 50.000. Als het object dan in 10 jaar in waarde verdubbeld is uw rendement in geld nog steeds € 250.000, maar in een percentage uitgedrukt veel hoger, namelijk. 500 % !! U hebt immer op een eigen inleg van € 50.000 een bedrag van € 250.000 verdient.

Schuilt in u ook een "ondernemer"?
Een ondernemer investeert kapitaal met de bedoeling daar geld aan te verdienen.

Geld investeren kost geld, namelijk de rente. Of u nu andermans geld gebruikt (rentekosten) of uw eigen geld (rentederving). Het is dan ook niet zo gek te bedenken dat onze "ondernemer" ernaar streeft om het rendement op het geinvesteerde vermogen boven de marktrente te laten zijn "anders kun je je geld beter naar de bank brengen". De marktrente als rendementspercentage is dan ook het omslagpunt voor het verantwoord gebruiken van vreemd kapitaal (= geld van de bank of een financier). Als het rendement over het totale vermogen (=vreemd plus eigen vermogen) hoger ligt dan de marktrente, stijgt het rendement over het eigen vermogen uit boven het rendement over het totale vermogen. Met andere woorden: in dat geval kunt u meer verdienen als u vreemd vermogen heeft aangetrokken, dan wanneer u uitsluitend eigen vermogen heeft gebruikt (= hefboomeffect). We zullen dit duidelijk maken aan de hand van een VOORBEELD.

Stel
De (hypotheek)rente op 5 %, het rendement (lees: huurinkomsten) over het totale vermogen op 10 % Het totale geinvesteerde vermogen bedraagt € 200.000,- rendement over het totale vermogen derhalve € 20.000,-

Indien eigen vermogen € 200.000 bedraagt en vreemd vermogen € 0,-; bankrente € 0,-; rendement over het eigen vermogen dus 10 % Indien eigen vermogen € 100.000,- bedraagt en vreemd vermogen € 100.000,-; Bankrente % over € 100.000 is € 5.000,-; Rendement over eigen vermogen is € 15.000 = 15 % Indien eigen vermogen € 50.000 bedraagt en vreemd vermogen € 150.000,- Bankrente 5 % over € 150.000 is € 7.500,- Rendement over eigen vermogen is € 12.500,- = 25 % (!!!)

Makelaardij Minerva
Uit het bovenstaande blijkt dat het mogelijk is een hoger winstpercentage te bereiken via geleend geld (25 % tegenover 10 %). De uitdaging bestaat er in een veilige belegging te vinden die u meer opbrengt dan de lening/financiering u kost en middels het hefboomeffect u als "ondernemer" te verrijken. Makelaardij Minerva en haar partners kunnen u van dienst zijn bij het zoeken en vinden van (financieringen van) beleggingen in vastgoed.

Tot slot nog het volgende over uw investering en rendement in vastgoed in Duitsland:
Welk rendement haalt u indien u op uw financiering 5% rente betaalt en de belegging in vastgoed 10% over het geinvesteerde vermogen behaalt ... ? Nee, geen 5% , maar 100%! U krijgt namelijk het dubbele terug op wat u betaalt. In beginsel werken banken ook zo. De rente op spaargelden die bij de banken worden ingelegd bedragen ca. 3% (afhankelijk van spaarvorm en spaarduur) en deze ontvangen gelden worden door de banken uitgezet tegen 6 % of hoger (afhankelijk van financieringsvorm en financieringsduur).

Als ook u uw leven letterlijk en figuurlijk wilt verrijken, gebruik dan uw financieringsmogelijkheden om te investeren in vastgoed in Duitsland en laat u daarin begeleiden door specialisten. Makelaardij Minerva is zo'n specialist (ook uit eigen ervaring !) en werkt samen met betrouwbare partners in Nederland en Duitsland.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons op. Graag maken wij nader kennis met u.